Vårt sortiment

Jonnys har ett stort sortiment av växter, blommor, gödning, fröer, krukor samt allt annat som hör
trädgården till.

I vår butik i Sunne finns finns blommor för inom och utomhusbruk, buskar och växter samt ett stort sortiment av krukor. 0565-151 95

I vår handelstädgård i Backa finns ett större sortiment av buskar och träd än i butikerna, samt även stora exemplar av träd och buskar. 0565-271 26

Tjänster
Vi erbjuder även binderier för alla tillfällen, trädgårds- anläggning, trädgårdsskötsel, träd- & buskbeskärning samt mycket mera...